Τι κάνουμε

Ποιους αφορά

 • Ενέργεια

  Ενέργεια

  Ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών έργων | Ανάλυση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίου έργων | Ανάλυση και πρόβλεψη ενεργειακής αγοράς | Αξιολόγηση επιπτώσεων σε ρυθμιστικά θέματα | Ανάλυση στοιχείων-δεδομένων

 • Τουρισμός

  Τουρισμός

  Χρηματοδοτικά προγράμματα | Μείωση ενεργειακού κόστους | eBusiness | Ικανοποίηση πελατών

 • Μεταποίηση

  Μεταποίηση

  Χρηματοδοτικά προγράμματα | Βελτίωση διαδικασιών | eBusiness | Ανάπτυξη νέων προϊόντων | Ανάλυση αγορών και στρατηγικός σχεδιασμός

 • Ακίνητα

  Ακίνητα

  Μείωση ενεργειακού κόστους | Βελτίωση διαδικασιών συντήρησης και διαχείρισης