Φωτοβολταϊκούς inverter για συστήματα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο 

 

Οι μετατροπείς τάσης της SIEL χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ευκολία στην εγκατάσταση και λειτουργία. Είναι string inverters, εξωτερικού χώρου, χωρίς μετασχηματιστή και με μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας για εύκολη διαστασιολόγηση.

 Φυλλάδιο γενικών και τεχνικών πληροφοριών για τους string inverters και για τους κεντρικούς inverters